Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Kort UitJezelf 18

‘Drie vmbo-scholen gezocht voor gezamenlijke pilot’

cultuureducatie nu ook voor vmbo en praktijkonderwijs

Dankzij de rijksregeling ‘Cultuureducatie voor het vmbo en praktijkonderwijs’ gaat UitJezelf in co-creatie met drie vmbo-scholen een innovatief in- en naschools cultureel en/of muzisch aanbod voor minimaal tweeënhalve schooljaren ontwikkelen.

Zo wordt voor de betrokken scholen inschools structureel muzisch onderwijs voor bijvoorbeeld de onderbouw, gecombineerd met verdere kennismaking met instrumenten, naschoolse individuele talentontwikkeling via Cultuurschool UitJezelf.(zie ook elders) en concertbezoek, mogelijk.

 

Volledige artikel en de hele nieuwsbrief lezen: KortUitJezelf 18- mei 2017