Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Kort UitJezelf 20

Afgelopen maanden heeft u onze digitale nieuwsbrief wellicht gemist. Bij UitJezelf is er echter niet stil gezeten. Deze Kort UitJezelf verhaalt over diverse interessante ontwikkelingen.

Steeds meer partners benaderen ons om samen onderwijsondersteuning, -vernieuwing of methodiekontwikkeling ter hand te nemen, zoals; Chessity, film- en theaterschool Circus Hakim. Ook tal van scholen die UitJezelf vragen het muziekonderwijs, samen met hun team, vorm te geven.

Voor scholen die muziekonderwijs nog niet op hun curriculum hebben, is er in deze Kort UitJezelf nog een onverwacht nieuwtje. Zij kunnen de komende maand(en) samen met UitJezelf alsnog nog een Muziek-Impuls subsidieaanvraag indienen.

Verder ontwikkelt UitJezelf momenteel een bijzonder lesprogramma in het kader van historisch-democratisch bewustzijn. Tenslotte in deze Kort UitJezelf een artikel over de meerwaarde van schaken. UitJezelf is hier erg enthousiast over en biedt u dit voorjaar daarom graag een gratis proefles Chessity aan.

– Hugo Post

De rest van de nieuwsbrief lezen?: Kort UitJezelf 20