Voor innovatief en betrokken onderwijs

Voor meer informatie, bel 010 - 75 304 90

Kort UitJezelf 13, met o.a. ‘Laat maar zien’ op Cosmicus & ‘Werken als vrijwilliger’

UitJezelf verzorgt doorlopende leerlijn ‘Laat maar zien’

op Cosmicus aan groepen drie tot en met acht.

UitJezelf verzorgt dit schooljaar alle lessen beeldende vorming op basisschool Cosmicus in Rotterdam Zuid, in het kader van verlengde leertijd. Daarin nemen de UitJezelf docenten de kinderen mee op een ontdekkingstocht met gebruik van allerlei verschillende materialen en technieken. UitJezelf sluit daarbij aan op de leerdoelstellingen zoals omschreven in TULE. UitJezelf hanteert een doorlopende leerlijn, om komende jaren verder op te kunnen doorbouwen; de online lesmethodiek ‘Laat Maar Zien’.

In groep 8a, de klas van juf Nelly, wordt gewerkt met pastelkrijt. De kinderen maken op een zwart vel een mysterieus tafereel. Ze leren hoe je diepte in de tekening maakt en zorgen er met wit krijt voor dat er mist ontstaat. Er heerst een plezierige sfeer. Emir zit voorover gebogen over zijn werk en veegt geconcentreerd met zijn vingers het witte krijt uit over zijn pasteltekening. Emir vindt beeldende vorming de leukste activiteit van de brede school. “Het is super cool, want we leren dingen die je ook bij de eerste klassen van de middelbare school tegenkomt, zoals met klei werken”. Emir vindt het leuk om te leren met je handen te werken. “Dat is ook nuttig voor later”.

IMG_0154

Lenneke Verhoef, die deze opdracht aan UitJezelf heeft gegund, vertelt dat basisschool Cosmicus de brede school en beeldende vorming als onderdeel daarvan erg belangrijk vindt. “Op deze manier wordt de creativiteit van de kinderen verder ontwikkeld en gestimuleerd. In veel facetten van het leven heb je creativiteit nodig. Dat wordt door beeldende vorming op speelse manier ontwikkeld.” Lenneke is enthousiast dat UitJezelf met een doorlopende leerlijn werkt. “Je hebt te maken
met broertjes en zusjes in verschillende klassen, dan is het belangrijk dat ze met overeenkomstige verhalen thuiskomen.”

Wilt u de rest van het artikel lezen en de volledige Nieuwsbrief kunt u deze via de volgende link openen; KortUitJezelf 13- november 2015

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren